Fiskeregler, utrustning och miljöhänsyn

Svenska fiskeregler

Allmänna fiskeregler gäller på allmänt vatten. Lagstiftade fiskeregler gäller efter kusterna och i Sveriges fem största sjöar. Allt övrigt fritidsfiske och husbehovsfiske på allt annat enskilt vatten bör alltid kontrolleras med lokala föreskrifter, ägarna och de lokala fiskereglerna. Oftast krävs olika typer av fiskekort för tillåtelse att fiska. Vissa lagstadgade bestämmelser om artskydd, vilka handredskap som får användas och vilka tekniker som är tillåtna inom fritidsfisket gäller således överallt oavsett var fisket sker.

Fiskeredskap

En stor del av svenska fiskeriregler anknyter till vilken typ och sorts handredskap som får användas vid fritidsfiske. Det finns massor specifika typer av utrustning för olika typer av fiske, dock måste alla handredskap följa fiskerilagstiftningen för fritidsfisket. Vidare skall fiskeredskapen vara märkta med information om vem som äger redskapet och om det används för fritidsfiske eller yrkesfiske.

Förlorade och borttappade fiskredskap skall rapporteras in till havs-och vattenmyndigheten. Borttappade fiskeredskap och utrustning kan skada både fågelliv, växter och fiskar i och omkring de marina miljöerna. Inga fiskeredskap som harpunerar, spränger, förgiftar, bedövar, elektrifierar eller skjuts med handhållna vapen får användas vid fritidsfisket. Armborstet eller harpunen får man alltså låta ligga hemma på hyllan. Att dyka ner i vattnet efter hummer eller krabba är heller inte tillåtet.

Fritidsfisket brukar använda sig av två typer av handredskap; olika fiskespön för fångst av enskilda fiskar eller ett mer passivt handredskap som fångar en större mängd fiskar på en och samma gång; fiskenätet.

Fiskenät, regler och maskmått

Fiskstorleken och maskmåttet har betydelse. För liten fisk måste tillbaka i havet, sjön eller vattendraget där den drogs upp. Maskmåttet på fiskenäten måste följa de allmänna fiskereglerna. Minimimåttet på fisknätets maskor och fiskens minimått skiljer sig åt beroende på vilket område man fiskar inom. Dock skiljer sig kraven på minimåttet på fiskstorleken beroende på om fisket skett med handredskap eller inte. Handredskap som används för fiske kring kustvattenområdena då gäller endast minimimåtten på fiskarterna gädda, gös, harr, torsk och öring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *